>Privacyverklaring

Privacyverklaring 

Wij zijn BAM krachtige videocontent aan de Hogebrinkerweg 19 in Hoevelaken, dit is onze privacyverklaring. Je vindt ons in het Kamer van Koophandel register onder nummer 52078159. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Ook leggen wij uit welke rechten je kunt uitoefenen.

Ons algemene privacybeleid

Wij zijn een videoproductiebedrijf en hebben geen economisch belang bij het verzamelen van persoonsgegevens anders dan strikt noodzakelijk voor ons werk en onze eigen marketing. We verklaren zeer zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en de privacy van onze websitebezoekers en klanten te respecteren. Wij verkopen geen klantgegevens en wij houden ons aan de wettelijke bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Art. 10, lid 2 en 3 Grondwet).

De persoonsgegevens die wij verwerken en waarom

BAM! verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om contact met u op te nemen en/of gegevens die u vrijwillig heeft ingevuld op ons contactformulier. Denk hierbij aan naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer. Daarnaast verwerken en bewaren wij NAW-gegevens  noodzakelijk voor de facturatie van onze werkzaamheden.

Ook gebruikt onze website cookies die de juiste werking van de website garanderen. Deze cookies worden nadrukkelijk niet gebruikt voor marketing doeleinden van derden. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om ons websitebezoek te analyseren en de klantervaring te verbeteren. De verzamelde gegevens worden door Google automatisch geanonimiseerd en zijn niet naar een persoon te herleiden. Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Voor het sporadisch versturen van een e-mail nieuwsbrief verzamelen wij namen en e-mail adressen. Deze personen hebben uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verzameling van deze gegevens en wensen de nieuwsbrief te ontvangen.

Hoe lang wij de gegevens bewaren

De gegevens van een ingevuld contactformulier worden op de servers van Websteen (onze hostingpartij) opgeslagen als backup, in het geval de e-mail servers er niet in slagen uw bericht bij ons af te leveren. Deze gegevens worden automatisch na 3 maanden verwijderd.

Persoonsgegevens in ons facturatiesysteem worden voor onbepaalde tijd (veilig) opgeslagen. In ieder geval zo lang wij noodzakelijk achten om een vlotte samenwerking te bewerkstelligen. Facturen bewaren wij 7 jaar, dat zijn wij door de belastingdienst verplicht.

Namen en e-mailadressen voor onze nieuwsbrief bewaren wij in ons bestand totdat de ontvanger aangeeft onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Uitschrijven gebeurd eenvoudig via een link in de verzonden nieuwsbrief. Wij verwijderen uitgeschreven personen per ommegaande uit ons bestand.

Gegevens delen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De beveiliging van je gegevens

Voor de verwerking en beveiliging van uw gegevens hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten met de betrokken partijen. Te weten Websteen (gegevens contactformulier en website cookies) en Wefact (NAW-gegevens t.b.v. facturatie). E-mail gegevens t.b.v. onze nieuwsbrief bewaren wij in MailChimp, zie hier voor hun privacy statement.

De rechten die je omtrent je persoonsgegevens hebt

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BAM!. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een dergelijk verzoek of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bamvideocontent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. BAM! wil je er wel graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Invouwen