>>Waternet: Ouderkerkerplas

Waternet: Ouderkerkerplas

Waternet heeft in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht en in samenwerking met de privincie Noord-Holland, Nuon en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling de Ouderkerkerplas schoon gemaakt. Van vies, algenrijk water naar een prachtig heldere recreatieplas. In opdracht van en in samenwerking met Amsterdamse producent Blazhoffski hebben we voor deze informatieve film het regiewerk, camerawerk en de montage mogen verzorgen.

Invouwen